3 februari 2017

Onderdelen praktijk en theorie

Het bijzondere van deze cursus is, dat diverse theorie in verband met de cursus aan de orde komt, en dat deze theorie op  ook geoefend wordt doormiddel van rollenspelen. Ook wordt de deelnemer gevraagd na afloop van de bijeenkomst het besproken (en samen geoefende) onderdeel in de eigen omgeving te gaan uitproberen , waarna de volgende week de ervaringen worden besproken.

Inhoud van de bijgeleverde cursusmap:

 • Inleiding
 • Assertiviteit als begrip
 • Algemene informatie over de training assertiviteit
 • Assertiviteit in Bijbels licht
 • Werkvorm
 • Aanbevolen boeken voor de cursus

Oefeningen:

 • Belangstelling laten zien
 • Het ingaan op spontaan gegeven informatie
 • Zeggen wat je er van vindt
 • Vasthouden aan je mening
 • Omgaan met je grenzen
 • Om een gedragsverandering vragen
 • Kritiek krijgen en geven
 • Om een gunst vragen
 • Boosheid tonen

Theorie:

 • Wat zegt de Bijbel over emoties?
 • Je eigen denkproces in kaart brengen
 • Assertiviteit in de praktijk
 • Lichaamstaal
 • Communicatie niveaus: Inhoud, betrekking en procedure
 • Waarnemen, interpreteren, waarderen : hoe neem je de dingen waar en hoe leg je ze uit?
 • Aanspreken
 • Obstakels zoals denkfouten, communicatiefouten
 • Omgaan met kritiek
 • Boosheid—Conflict—Ruzie
 • Meningsverschillen en conflicten

Er wordt individueel gewerkt vanuit de gedragstherapie. Dit wil zeggen dat we er vanuit gaan dat menselijk gedrag voor een groot deel aangeleerd gedrag is. Wanneer we zeggen dat menselijk gedrag voor een groot deel aangeleerd gedrag is, betekent dat ook, dat als mensen problemen krijgen, deze problemen beïnvloed kunnen worden door het aanleren van nieuw gedrag. Wij richten ons in de bijeenkomsten dus op het af- en aanleren van gedragsvaardigheden.

Sociale vaardigheden en assertiviteit

In de contacten tussen mensen bestaan eindeloos veel variaties. Iedereen drukt zich op zijn eigen manier uit. Dit wordt onder andere bepaald door verschillen in uiterlijk, opvoeding, en door de stemming van het moment, etc. Ondanks deze natuurlijke verschillen in gedrag, zijn ook een aantal basisvaardigheden van belang in het contact met anderen. Een goede beheersing van deze vaardigheden bepaalt vaak of je tevreden bent over hoe een contact verloopt, en of je het contact met de ander als prettig of onprettig ervaart.