3 februari 2017

Individuele training

Een aantal algemene zaken:

 

Voor wie bedoeld?
De training is bedoeld voor personen die op de een of andere manier moeilijkheden ondervinden in het contact met anderen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat je je niet op je gemak voelt bij anderen, of last hebt van verlegenheid, of dat je het moeilijk vindt om je eigen mening naar voren te brengen.

De trainingen
Er zullen in overleg van 6 tot 8 bijeenkomsten zijn met een duur van elk ongeveer twee uur. In de bijeenkomsten komt in ieder geval het onderstaande aan de orde:

  • Bespreken en uitleg van theorie
  • Uitleg vaardigheid. Toegesneden op jouw situatie.
  • Themagericht oefenen met vaardigheden
  • Opdrachten voor een volgende keer, ook om je eigen omgeving toe te passen.

De nadruk bij deze cursus ligt meer op het doen dan op het praten. Dat wil zeggen dat we geregeld gaan oefenen. Net zo min als je leert autorijden door er over te praten, leer je sociale vaardigheden ook niet door er alleen maar over te praten! In iedere bijeenkomst zullen we  steeds terug-komen op het door jou geoefende thema:  wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zou je nog kunnen veranderen? Als er moeilijkheden waren bij het toepassen van de theorie , dan zullen we daarop ingaan en ook  proberen mogelijkheden voor verandering te bespreken.

Voorbeelden van oefeningen: het doen van een verzoek, het afslaan van een verzoek, etc.  Iedere vaardigheid zullen we in gesprek met elkaar afstemmen, zodat je weet wat bedoeld wordt.  We bespreken een analyse van elke vaardigheid die aan de orde is.

We gaan in de bijeenkomst ook met deze vaardigheid oefenen . Dit is meestal een rollenspel. Dat wil zeggen dat we een bepaalde situatie, waarin deze vaardigheid van pas komt, gaan nabootsen, zodat de vaardigheid in je eigen omgeving geoefend kan worden.

Tenslotte krijg je huiswerk mee voor de volgende week.  Dan kan de geoefende vaardigheid in de praktijk worden gebracht. De cursus is opgebouwd uit een aantal punten die iedere week terug komen.