3 februari 2017

Door wie gegeven

Mijn naam is Wijbren de Witte, cursusleider-trainer van de assertiviteitscursus.

Beroep
Psychiatrisch verpleegkundige/maatschappelijk werkende met uiteenlopende ervaring.

Werkervaring en opleidingen
Ik ben in 1972 begonnen met de opleiding voor psychiatrisch verpleegkundige, na de diplomering heb ik tot 1977 in de psychiatrie gewerkt , en daarna gedurende 15 jaar, (dus tot 1992) werkte ik bij een Christelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, voornamelijk in een crisiscentrum. In deze jaren behaalde ik het diploma HBO maatschappelijk werk, en deed ook verschillende cursussen: intake, behandeling van diverse drugsverslaving en gokverslaving en dergelijke. Na deze periode werkte ik gedurende meer dan 4 jaar , tot 1996, bij een psychiatrische instelling, eerst als B- verpleegkundige en later als maatschappelijk werkende voor een psychiatrische afdeling.

Na afsluiting van deze periode werkte ik van 1996 tot 2000 als Algemeen Maatschappelijk Werkende in een zevental kerkdorpen, in een overwegend Christelijke landstreek. (11.000 inwoners) Daar maakte ik tevens deel uit van het team psychosociale opvang bij rampen en ingrijpende gebeurtenissen en hield me bezig met de eerstelijns hulpverlening in brede zin. In augustus 2000 ben ik als Maatschappelijk Werkende in dienst gekomen bij een stichting die hulp verleent aan ex- militairen die een uitzendingservaring hebben meegemaakt. De periode bij deze stichting duurde tot mei 2009, waarna ik tot september 2012 als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werkte voor een Christelijke organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg. De psychiatrische ambulante zorg voor volwassenen stond hierbij op de voorgrond.

Door de jaren heen, en nog steeds ben ik betrokken bij het pastoraat binnen mijn kerkelijke gemeente.

Ik ga ervan uit dat elk mens speciaal is in de ogen van God, en dat bedoel ik niet als een cliché. Daarom probeer ik de mensen die ik zie en met wie ik spreek , met respect en zorgvuldigheid te bejegenen.

Werkzaamheden
Ik ben psychosociaal hulpverlener en Christen. Ik wil mensen met begrip, acceptatie en invoelingsvermogen benaderen waarbij we uiteraard ook stil kunnen staan bij de betekenis van het geloof in Christus , ik kan daarbij naar anderen luisteren, waarbij duidelijk is dat anderen niet hoeven te denken zoals ik denk.

Identiteit
Ik geloof dat we allemaal als mens onze kwetsbaarheden hebben. Het vertrouwen op God kan ons dragen in het leven en ons helpen om zin en vorm te geven aan ons leven. Er is verschil in levensvisie en geloofsopvattingen, en daarmee kan ik goed uit de voeten denk ik.

Iets over mijzelf
Ik sta open voor allerlei mensen met verschillende achtergronden en ik weet dat er over allerlei zaken verschillend gedacht kan worden. Ik geloof dat God veelkleurig is. Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen en 6 kleinkinderen.