Omgaan met assertiviteit

Individuele cursus: omgaan met assertiviteit

Heb je moeite om op de juiste manier te reageren op verwachtingen die anderen van je hebben? Dan is deze individuele cursus wel iets voor jou. De cursus is “breed” opgezet en geeft daarbij ook aandacht aan je Christelijke levensovertuiging. Het onderwerp assertiviteit wordt voor een deel in theorie gegeven, maar daarnaast krijg je veel praktijkoefeningen aangereikt , waarmee je in je eigen situatie kunt oefenen.

Belangrijke aspecten die in de cursus naar voren komen zijn onder meer:

 • Belemmerende gedachten
 • Je lichaamstaal, en de manier waarop je communiceert
 • Instructie ten aanzien van je zelfvertrouwen
 • Omgaan met en ingaan op evt. kritiek
 • Je eigen emoties die een rol spelen bij het onderwerp assertiviteit
 • Daarnaast wordt advies gegeven over de evt. te lezen boeken.
  Voor eventueel overleg is contact via de knop "verstuur aanmelding" mogelijk.

  Wat is assertiviteit?

  Met assertiviteit wordt bedoeld: op een niet kwetsende, tactvolle manier communiceren over je eigen mening, behoeftes of belangen. Je vindt een balans tussen het behartigen van je eigen belang en dat van een ander. Assertiviteit wil dus zeggen dat je goed kunt reageren, waarbij je jezelf en anderen in hun waarde laat. Je bent zelfstandig en niet afhankelijk van anderen over wat jij wel of niet moet doen. Met assertiviteit of assertief gedrag laat je ook zien dat je durf hebt om in verschillende situaties te spreken of te handelen. Als je teveel rekening houdt met het belang van de ander en je eigen belang verwaarloost, dan noemen we dat subassertief. Als je vooral je eigen belang ziet en de belangen van de ander niet ziet of negeert, noemen we dat agressief.

  Wanneer gegeven

  In onderling overleg, dus op afspraak wordt de cursus gegeven.

  Kosten

  Aanmelden

  Ik meld mij aan voor de assertiviteitstraining.